One Size Fits All Stress?

Bestaat DE oplossing voor een stressvrij leven?

Iedereen maakt wel periodes door waarin stress een negatieve hoofdrol opeist. We weten allemaal dat een leven zonder stress onmogelijk en misschien wel onwenselijk is maar soms groeit het ons boven het hoofd.

Geen standaardoplossing

Er bestaat voor aanhoudende stress natuurlijk geen ‘One Size Fits All’ oplossing. In de interactie tussen een persoon en zijn omgeving zijn er altijd meerdere factoren die uiteindelijk bepalen of en hoe een patroon van aanhoudende stress ontstaat of kan worden doorbroken. Om goed zicht te krijgen op deze factoren is het helpend een persoonlijk stressprofiel te gebruiken. In de ontwikkeling van stressvolle situaties naar daadwerkelijke stress gerelateerde problemen spelen elementen als persoonlijkheid, sociale vaardigheden, overtuigingen, zelfmanagement, sociale steun en leefstijl een rol.

Werk met een persoonlijk plan

Om tot een plan van aanpak te komen is het goed indien je werkt vanuit een persoonlijk profiel dat al deze elementen bevat. Zo wordt duidelijk wat er op het gebied van persoonlijk stressmanagement al goed gaat, maar ook waar de grootste uitdagingen liggen. Vanuit mijn ervaring in het coachen van mensen bij het aanpakken van aanhoudende stress kan ik stellen dat de invloed van leefstijl op stress bij veel mensen ‘onderbelicht’ blijft terwijl dit juist een van de belangrijke uitdagingen is bij het vergroten van stressbestendigheid.

Leefstijl veranderen is lastig!

Indien je daadwerkelijk iets wilt veranderen aan je leefstijl vraagt dit om een verandering van gewoontes. Hier houden mensen eigenlijk niet zo van. Het is veel efficiënter om het leven grotendeels vanuit routines in te vullen. Het doorbreken van die routines kost dan ook veel ‘kracht’. Vanuit een proces van bewustwording kan een begin gemaakt worden met persoonlijke doelen en bijbehorende acties. De uitdaging is hier om de doelen en acties zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.

Hulp bij verandering

Je coach kan je adviseren welke stappen je het beste kan nemen om jouw doel en te halen. Wil je beter slapen, minder snel boos worden of een burn out voorkomen? Maak een afspraak voor een een consult. We kijken dan naar jouw lijf en jouw leefsstijl. Zo weet je ook precies wat jij kunt aanpassen om je leven te verbeteren.

Lastige vragen

Om tot gericht keuzes te komen bij het aanpassen van je leefstijl als onderdeel van de aanpak van stress komen vanzelf een aantal vragen naar voren:

  • Hoe weet ik of ik wel voldoende beweeg, verantwoord eet en op een goede manier ontspan en herstel?
  • Op welke manier draagt bewegen, voeding en ontspanning/herstel bij aan een goede stressbestendigheid?
  • Welke keuzes passen dan vervolgens goed bij mij?
  • Hoe voorkom ik een ‘JoJo-effect’?

Ondersteuning bij gedragsverandering

Een goede ondersteuning bij het veranderen van gedrag is essentieel. Vrijwel niemand kan volledig op eigen kracht zijn leefstijl veranderen. Coaching kan hier een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Denk hierbij aan het maken van keuzes en het ondersteunen van motivatie. Indien deze coaching geïntegreerd wordt in een concept waarbij de ondersteuning ook door middel van apps en andere online aanbod plaats vindt zal dit de eigen regie verder ondersteunen.

Onze oplossing

MOVESMART. EATFRESH! MINDSWITCH?

MOVESMART.company heeft een concept ontwikkeld dat coaches in staat stelt een optimale begeleiding te bieden aan mensen die aan de slag willen met hun leefstijl. Een van de uitgangspunten binnen dit concept is de drie-eenheid MOVE, EAT en MIND.

Leefstijl gaat altijd over de drie-eenheid beweging, voeding en ontspanning/herstel. Vanzelfsprekend kan het zijn dat iemand met forse stressproblematiek binnen zijn

leefstijlverandering op een bepaald moment het accent wil/moet leggen op ontspanning en herstel, maar we weten dat het zin heeft om ook aandacht te hebben voor passende beweegoplossingen en aspecten van voeding. We doen niet aan ‘simpele’ symptoombestrijding, maar kiezen voor een aanpak waarin alle samenhangende elementen van leefstijl terugkomen.

MINDSWITCH?

Een van de pijlers van de coaching heeft betrekking op het proces van gedragsverandering, het optimaal ontspannen/herstellen en stressmanagement. Door aandacht te hebben voor factoren als nachtrust, mentale balans, aandachtig leven en omgaan met stress kan de coach begeleiding bieden die prima aansluit bij het persoonlijk profiel om stress te reduceren tot gezonde proporties. De komende maanden zal ik in deze blog dieper ingaan op deze thema’s en de oplossingen die we daarbij kunnen bieden. De eerstvolgende blog zal ingaan op het ‘reinigende vermogen’ van een gezonde slaap. Tot dan!!

Maak vandaag een gezonde start

Laat je inspireren om vandaag nog van start te gaan, en zoek een coach. Onze MyVitality coachen bloggen geregeld. Of leggen de hand op een nieuw recept dat ze met je willen delen.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste blogs, meld je dan aan op onze nieuwsbrief, dan mis je niets!

Energy today!